Skip links

The Pot Community

The Pot Community är ett nätverk bestående av olika organisationer som tillsammans brinner för Karlskronas och regionens utveckling samt attraktionskraft. Genom olika partnerskap och bidrag möjliggör nätverket att The Pot är centrum för gränsöverskridande möten, samverkan, entreprenörskap, innovation och tillväxt. 

Vill du ansluta till The Pot community?

Kontakta oss på hej@thepot.se

Bli partner idag!

Tillsammans skapar vi framtiden