Skip links

Community

The Pot Community

The Pot Community är ett nätverk bestående av olika organisationer som tillsammans brinner för Karlskronas och regionens utveckling samt attraktionskraft. Genom olika partnerskap och bidrag möjliggör nätverket att The Pot är centrum för gränsöverskridande möten, samverkan, entreprenörskap, innovation och tillväxt. 

”Innovation handlar inte bara om att skapa nytt och driva fram affärsideer. Det innebär också att möjliggöra för utveckling och stötta, vägleda och vara motor för nya idéer. The Pot ska vara den naturliga platsen för att främja utveckling och stimulera kreativitet och möten i alla dess former. Det handlar om att våga testa nytt, vara i framkant och motivera möten som driver på mod för oväntade och oprövade metoder. Här är det viktigt att The Pot aktivt riktar insatser brett och är först på bollen, testar nytt och utmanar sin omgivning. Det är också viktigt att communityn utmanas och är delaktiga i arbetet kring innovation och utveckling. Vi blir alla varandras sparringpartners för utveckling”. – The Pot Community

Framåt

Den resa vi gjort fram till idag är bara början på en inspirerande, utvecklande och spännande framtid. Ihop med er i communityn får vi Karlskrona att växa. Tillsammans gör vi vår stad till en attraktiv plats att verka på.

Vill du ansluta till The Pot community?

Kontakta oss på hej@thepot.se

Bli partner idag!

Tillsammans skapar vi framtiden